Mastebre, S.L.
Dinamisme per a l'industria del cartró

AVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Mastebre, SL amb codi fiscal B43932169 és una societat limitada de nacionalitat espanyola, amb domicili en PI Les Tosses, c / Zuric, 13 Amposta, codi postal 43870, Espanya, degudament inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, amb les següents dades registrals d'inscripció: Volum:2383, Foli:0202, Fulla nº:T-37863, inscripció 1ª. Al accedir a les pàgines World Wide Web de Mastebre, S.L., està acceptant els següents termes i condicions. Si no accepta els següents termes i condicions, no li està permès l'ús del lloc Web. El contingut de les pàgines World Wide Web de Mastebre,S.L. té Copyright © de Warak Consulting, s.l.u. en 2010. Queda reservat qualsevol dret no concebut aquí expressament. Queda prohibida la reproducció, transmissió, distribució o emmagatzemament del contingut total o parcial en qualsevol format sense el permís previ per escrit de Mastebre, S.L., excepte amb arreglo als següents termes. Mastebre, S.L. li autoritza visitar les pàgines World Wide Web de Mastebre, S.L. en el seu ordenador o a imprimir còpies d'extractes d'aquestes pàgines per al seu us personal únicament i no per a la seva redistribució, a menys que conti amb el permís per escrit de Mastebre, S.L. Cadascun dels documents inclosos en les nostres pàgines World Wide Web poden estar subjectes a uns termes addicionals indicats en aquest document. Es permet l'ús d'aquest lloc Web i del seu contingut per a us privat no comercial. L'ús dels comunicats de premsa i d'altres documents classificats com a públics es permet en comunicacions públiques indicant la font de la informació. Aquest lloc Web i el seu contingut s'ofereixen com a un servei per a vosaltres. El contingut de les pàgines World Wide Web que Mastebre, S.L. ofereix no garanteix que les seves pàgines no sofreixin ninguna interrupció o estiguin lliures d'errors. Mastebre, S.L., es reserva el dret a revisar les pàgines o a retirar l'accés a aquestes en qualsevol moment. No s'ofereix ninguna garantía expressa o implícita, incloses, entre altres, garanties de títol o de no infracció o garanties implícites de comercialitat o de aptitud per a fins específics, amb relació a la disponibilitat, exactitud, fiabilitat o contingut d'aquestes pàgines. Mastebre, S.L. no serà responsable de cap dany directe, indirecte, incident, quantificable o conseqüent, lucre cessant o interrupció de negocis, que es priven del us o de la impossibilitat d'usar aquest servei, encara que s'hagi notificat a Mastebre, S.L. la possibilitat d'aquests danys. Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió de certes garanties o limitacions de responsabilitat, pel que les limitacions anteriors poden no ser aplicables en el seu cas. La responsabilitat de Mastebre, S.L. en aquests casos estarà limitada fins el màxim grau permès per la llei. Al enviar material a qualsevol dels nostres servidors per correu electrònic o a través de les pàgines World Wide Web de Mastebre, S.L. vosaltres esteu acceptant que: (a) el material no contindrà cap element il·legal o inadequat per a la seva publicació per altres motius; (b) vosaltres realitzareu els esforços raonables per a detectar i eliminar qualsevol virus o altres elements contaminants o destructius abans d'enviar qualsevol material; (c) el material és propietat de vosaltres o bé vosaltres tenen el dret il·limitat a entregar-nos-ho i Mastebre, S.L. podrà publicar el material gratis i/o incorporar el material o qualsevol concepte descrit en ell als nostres productes sense ninguna responsabilitat per part de Mastebre, S.L. y (d) vosaltres accepteu no emprendre ninguna acció legal contra nosaltres amb relació al material que ens hagi enviat i accepta indemnitzar-nos en cas de que terceres parts emprendran accions legals contra nosaltres amb relació al material que vosaltres nos hagin enviat. Mastebre, S.L. no revisa ni pot revisar el contingut publicat pels usuaris en el seu lloc Web i no serà responsable d'aquest contingut. Mastebre, S.L. segons el seu propi criteri, podrà retirar en qualsevol moment qualsevol contingut publicat pels usuaris.