Mastebre, S.L.
Dinamisme per a l'industria del cartró

Instal·lació i trasllat de maquinària.

Realitzem el posicionat i layout de les màquines per a la posterior instal·lació, així com un marcatge i identificació dels cables abans de la desconnexió, i posteriorment realitzem una auditoria simple mecànica en pro de fer un preventiu.

Abans del muntatge, la instal·lació és revisada i verificada en teodolit i nivells òptics per garantir un alineament i nivellat de gran precisió.

Un cop muntada la línia, es realitzen totes les proves necessàries per verificar el seu correcte funcionament.

Finalment, també realitzem un layout nou o amb variacions a petició del client.