Mastebre, S.L.
Dinamisme per a l'industria del cartró

Sistema híbrid

Els presentem el nostre retrofit per a les taules d'assecat que reuneix els avantatges dels patins i compact roll de manera simultània.

Els conjunts de rodets pressionen sobre la manta mitjançant sistema pneumatic. L'utilització de rodets afavoreix la transpiració de la manta sense perdre superfice de pressió, millorant així la qualitat del cartró.

Depenent de la longitud de la taula i nombre de plaques Vaporals, es defineix el nombre de barres de patins necessàries per aconseguir l'òptim resultat de l'aplicació.

 

Característiques tècniques

  • A la primera secció (pegat) es posicionen un compact roll seguit de barres de patins.
  • A la seguna secció s'alternen barres de patins i conjunts de rodets que formen el sistema híbrid.
  • Col·locació en ziga-zaga de les barres de patins, realitzant un desplaçament transversal en els extrems evitant el desgast irregular de la manta i aconseguint una pressió uniforme en tota la superfície de contacte.
  • Adaptació autopress: Muntatge del sistema per als diferents models de autopress segons fabricant i model de taula.
  • Programari personalitzat: Control de l'aplicació de pressions per adaptar-se als diferents tipus de producció.
  • Posada en marxa: Gràcies a la seva modularitat facilita el muntatge i manteniment.
  • Les plaques Vaporals de baixa inèrcia fabricades per Mastebre, es dissenyen i construeixen per reduir les reaccions d'escalfament i refredament, millorant així la seva producció, especialment en els canvis de comanda, podent-se efectuar en un temps menor.
  • En aconseguir aquest millor i més ràpid control de la temperatura, millora considerablement també el control de la planimetria, d'aquesta manera molt necessari en els canvis de gruix de cartró i en els diferents tipus de paper.
  • Totes les màquines es fabriquen amb mesures estàndard de 1,8, 2,2 i 2,5 metres d'ample, encara que podem adaptar-les a les seves necessitats.