Mastebre, S.L.
Dinamisme per a l'industria del cartró

Auditories mecàniques i elèctriques per a optimització de la producció i planimetries per a la millora de la producció.

Tenim un gran reconeixement en aquest tipus de treballs sent un patró de treball per a molts grups i empreses individuals.

Revisem completament la màquina comprovant els desgastos i folgances, revisió de nivells i paral·lelismes, etc.

Inspecció del cablejat, automatismes i programari.

Tot això és per aconseguir una avaluació correcta després d'una anàlisi en profunditat dels elements mecànics i elèctrics, i així, realitzar-los un informe detallat amb les particularitats dels punts conflictius de les màquines.

Aportem una solució tècnica i resolutiva als problemes de planimetria a les línies d'ondular. Aportem les solucions a nivell tècnic i també els oferim l'execució dels treballs necessaris.