Mastebre, S.L.
Dinamisme per a l'industria del cartró

Assistència tècnica.

Reparacions en tots els aspectes.

Adaptacions de nous sistemes i modificacions.

Eliminació de transmissions i cossos sense efecte a la nova instal·lació.

Canvis de rodets, engranatges, rodaments, etc.

Manteniment i posta a punt